• dr Agnieszka Matuszewska

  Imię i nazwisko
  dr Agnieszka Matuszewska
  Instytut, katedra lub zakład:
  Instytut Historyczny, Katedra Archeologii
  Dyscyplina naukowa:
  archeologia
  Kierunki studiów:
  archeologia, menedżer dziedzictwa kulturowego
  Zrealizowane oraz realizowane projekty badawcze :

  Grant promotorski KBN Kultura ceramiki sznurowej w strefie  południowobałtyckiej. Taksonomia, chronologia, rozwój przestrzenny”. (2005 r.  –   2007 r.);

  „Program weryfikacji grobowców megalitycznych na terenie Pomorza Zachodniego. Program badawczo konserwatorski” (realizowany w trybie dwuletnim – 2011-2012 r.; dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 5 Ochrona Zabytków Archeologicznych [kierownik projektu];

  Grant „Zaginione, ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich.” (realizowany w 2012 r. przez Muzeum Narodowe w Szczecinie; dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Narodowe, priorytet 2 Wspieranie Działań Muzealnych [wykonawca];

  Grant „Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiąclecia przed Chr.” Narodowe Centrum Nauki Opus 14 nr rejestr projektu: 2017/27/B/HS3/02925 [główny wykonawca].

  Tytuły czasopism, w których publikuje tutor, oraz 3 najważniejsze publikacje:

  Publikacje w czasopismach recenzowanych, m.in.:

  Fontes Archaeologici Posnanienses : annales Musei Archaeologici Posnaniensis, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Folia Praehistorica Posnaniensia, Materiały Zachodniopomorskie.

  Trzy najważniejsze publikacje:

  • 2011, Kultura ceramiki sznurowej na Dolnym Nadodrzu, Poznań.
  • 2012, Megality Pomorza Zachodniego. Na tropie budowniczych tajemniczych grobowców z epoki kamienia, Szczecin (redaktor). /Megaliths of Western Pomerania. On the track of the builders of the mysterious Stone Age tombs, Szczecin.
  • 2019,  A report on the verification of megalithic tombs in Western Pomerania, Poland, in: Johannes Müller, Martin Hinz, Maria Wunderlich (Eds.) Megaliths – Societies – Landscapes.  Early Monumentality and Social Differentiation in Neolithic Europe, vol. 1, Bonn, s. 277-287.
  Inne osiągnięcia:
  Staże, badania zagraniczne, współpraca międzynarodowa:

  • Białoruś, Białoruska Akademia Nauk, miesięczny staż naukowy (2 połowa października-1 połowa listopada 2002 r.),
  • Dania, Uniwersytet w Arhus, czteromiesięczne Stypendium Rządu Duńskiego ( październik 2004 r. – styczeń 2005 r.),
  • Polska, międzynarodowe (polsko-niemieckie) badania wykopaliskowe na stanowisku w Bruszczewie, woj. wielkopolskie (sezon 2001 r., 2003 r., 2004 r.),
  • Szwecja, badania wykopaliskowe na stanowisku Ales Stenar (lipiec 2011 r.).

  Nagrody:

  • Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe (2012 r.).
  • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (2018 r.).
  • Wybór w ramach 10 największych odkryć archeologicznych w Polsce 2014 roku – portal archeolog.pl (2014 r.)

  Działalność popularyzatorska (wybór):

  • Wystąpienie w Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku na temat: Puchary Dzwonowate – historia badań i aktualne kierunki refleksji [Mińsk, listopad 2002 r.]
  • Wystąpienie na temat: Rzemiosło w okolicach Śmigla w pradziejach i wczesnym średniowieczu [Śmigiel, 26 maja 2005 r.]
  • Wystąpienie „Zachodniopomorskie megality – tajemnicze grobowce z epoki kamienia odkrywane na nowo”, 24 września 2013, Gorzów Wielkopolski.
  • Drawsko Pomorskie – wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na temat pradziejów Pomorza Zachodniego.
  • Zajęcia na Szczecińskim Humanistycznym Uniwersytecie Młodych (SHUM) – styczeń 2015
  • Wykład na Festiwalu Nauki – Szczecin, 21.04. 2015 r.
  • Wykład na promocji Rocznika Chojeńskiego: Odkryć to co pozornie znane. Megality ziemi chojeńskiej w świetle najnowszych badań. Chojna 16.12. 2015 r.
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie w ramach Dni Humanisty wykład 28.03.2017 r. Megality Pomorza Zachodniego”
  • Pomorska Liga Historyczna sezon 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019
  • Promedia Szczecin 30 kwietnia 2019 r. Dziedzictwo archeologiczne Pomorza Zachodniego  – niewykorzystany potencjał?
  • Nowe Objezierze 09. 06. 2019 r. – wykład dla mieszkańców na temat badań wykopaliskowych neolitycznego rondela
  • Organizacja wystawy w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej prezentującej rezultaty badań wykopaliskowych w roku 2000 [Czarnków, wrzesień 2000 r.]
  • Organizacja wystawy w miejscowości Śmigiel dotyczącej pradziejów tej miejscowości pt.: Skarby naszej ziemi [Śmigiel, maj 2004 r.]
  • Organizacja festynu archeologicznego miejscowości Śmigiel [Śmigiel, 29-30 maja 2004 r.]
  • Organizacja konkursu edukacyjnego ARCHEOszkoła – spotkania z przeszłością, który skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  (2013- 2014 r.).

  Inne:

  • Członek komisji Schyłku Neolitu i Początków Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk na okres jego VI kadencji.
  • Członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
  • Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, oddział zachodniopomorski (od 2016 r.)
  Proponowane tematy indywidualnych projektów badawczych ze wskazaniem drugiej dyscypliny i drugiego kierunku studiów:
  • „Przemiany kulturowe w neolicie i wczesnej epoce brązu na terenie Niziny Środkowoeuropejskiej”, projekt dla studiujących na kierunku archeologia oraz menedżer dziedzictwa kulturowego.
  •  „Ochrona, promocja i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym,” projekt dla studiujących na kierunku archeologia oraz menedżer dziedzictwa kulturowego.
  • Projekty wdrożeniowe wykorzystujące potencjał dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, projekt dla studiujących na kierunku archeologia oraz menedżer dziedzictwa kulturowego.

  Możliwe są również inne tematy mieszczące się w ramach archeologii oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego

  Adres strony internetowej

  oraz dane kontaktowe dla studentów (e-mail, telefon służbowy):

  www: http://historia.usz.edu.pl/dr-agnieszka-matuszewska/

  e-mail: agnieszka.matuszewska@usz.edu.pl

  tel.: +48 91 444

   

 • Korzyści

  Co zyskujesz jako uczestnik ISZ ?
 • Kwalifikacja

  Jak zostać uczestnikiem ISZ
 • Tutorzy

  Wybierz swoich opiekunów